Haluaisitko oman kuntokeskuksen johdettavaksi?

 

Fit Oitti etsii myyntihenkistä ja energistä asiakaspalveluvastaavaa! 

Fit Oitti on syksyllä 2018 avattu uutuuttaan hohtava liikunta- ja hyvinvointikeskus Hausjärven sydämessä. Keskus tarjoaa palveluita kaikentasoisille liikunnasta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille asiakkaille. Kuntosali, ryhmäliikunta, toiminnallinen harjoittelualue ja Personal Trainer -palvelut motivoivat asiakasta kohti tavoitteita. 

Tärkein asia keskuksessa on kuitenkin siellä tarjottava palvelu, ja tämä korostuu etenkin pienemmillä paikkakunnilla. 

Etsimme henkilöä, joka on kuin kuntokeskus itse ja sitoutuu pyörittämään keskusta koko sydämellä. Kuntokeskus on vielä kovin nuori ja kasvaa kokoajan, joten etsimmekin juuri oikealla asenteella olevaa asiakaspalveluvastaavaa, joka on valmis kasvamaan kuntokeskuksen mukana. Tietysti on plussaa, että sinulla on kokemusta liikunta-alasta, myyntityöstä ja asiakaspalvelusta, mutta se ei ole tässä rekryssä edellytys vaan asenne ja tahto kehittyä ratkaisevat. 

Unelmoitko sinä ns. omasta kuntokeskuksesta, jota voit kehittää ja kasvattaa? Haluatko työskennellä liikunnan ja hyvinvoinnin parissa? Oletko valmis ottamaan tämän keskuksen asiakkaat ja haasteet sen kasvattamisesta vastaan?
Jos vastasit kyllä, niin saatat hyvinkin olla se henkilö, jota etsimme! 

Työnkuvasi keskuksessa olisi motivoivan monipuolinen. Asiakashankinta, asiakaspalvelu ja kuntokeskuksen ylläpitotyöt kuuluvat sinun arkeesi. Sinun tulee olla myyntihenkinen ja ykköstavoitteena pitää olla kuntokeskuksen asiakasmäärän kasvattaminen. Tähän paikkaan valittu henkilö tulee saamaan perusteellisen myyntikoulutuksen alan parhailta tekijöiltä. Koulutukseen varataan aikaan vähintään 1 viikko. 

Halutessasi voit myös ohjata ryhmäliikuntaa ja ottaa omia personal training-asiakkaita. Jos sinulla ei vielä tähän ole koulutusta, niin konsernimme mahdollistaa koulutukset näihin tehtäviin yhteistyökumppaneidemme kautta.

Fit Oitti kuuluu osana jo Suomen kolmanneksi suurimmaksi kotimaiseksi kuntosaliketjuksi kasvanutta konsernia, joten ketjun tuki- ja koulutusmahdollisuudet ovat erittäin laajat.

Palkkauksena on motivoiva pohjapalkka + provisio.

Tässä tehtävässä saat määritellä itse kuinka paljon haluat tienata. Motivoivaa eikö?
 
Pohjapalkkasi muodostuu asiakaspalvelu sekä kuntokeskuksen ylläpitotehtävistä. Pohjapalkan lähtötaso on 11€/h ja tämä määritellään 25 viikkotunnin mukaan. Lisäksi olemme kehittäneet motivoivan kasvumallin, jossa pohjapalkkasi osuus kasvaa kuntokeskuksen asiakasmäärän kasvaessa.

Koska tehtäväsi on kasvattaa kuntokeskusta, niin osa palkastasi tulee asiakashankkinnasta myyntiprovisioina. Myyntiprovisiot tavoitteen mukaisesta onnistumisesta on 400-1200€/kk. Panostaessasi enemmän myyntii voit saavuttaa vielä paremmat ansiot.

Etsimme henkilöä joka panostaa keskukseen täysipäiväisesti, mutta työsopimusmallimme antaa mahdollisuuden myös osapäiväiseen työskentelyyn jolloin viikkotunnit voidaan sopia tarpeen mukaisesti 25-40h/viikko.
Viikkotuntien räätälöinti ei vaikuta palkkaukseen

 

Koetko tätä hakemusta lukiessasi polttavaa halua kehittyä ja menestyä? Jos vastasit kyllä, niin älä enää epäröi vaan jätä hakemus, ja ota vastaan tämä ainutlaatuinen mahdollisuus oman kuntokeskuksen pyörittämisestä

Toimi nyt, sillä paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Haku avoinna 13.12.2019. 
Työ alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä

Jätä vapaamuotoinen hakemus ja CV.
Janne Virtanen
050-3759059
janne.virtanen@hyvakunto.com
 

Tutustu veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

OittiFit Oy (2922513-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Janne Virtanen
050 4756 795
janne.virtanen@hyvakunto.com

Henkilörekisterin nimi

OittiFit Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

OittiFit Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
janne.virtanen@hyvakunto.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.